.       
[dnes je 25. září 2016]

Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti

xChaos 8. dubna 2012 [8969 znaků] [editováno 28. února 2015] [Globální vesnice]
★★ [ + ] 6 [16x] [ - ] [aktuální[x] zajímavé[x] trefné[x] výstižné[x] kvalitní[x] důležité[x] blábol[x]]
13200 ← RSS 4800 fb 18 twitter 96 google 81 seznam 206 nyx 36 bot 6337
[Komentářů 57]

Tento článek vzniká částečně jako prostor pro svobodnou diskuzi přispěvatelů TečkyCZ na dané téma, částečně díky tomu, že moje vlastní postoje asi nejlépe shrnula aktivistka Lenka Procházková, o které by se asi mělo dozvědět více lidí #religion #economy #politics #czechrepublic #philosophy [Summary: Restitution of church property and secular nature of Czech society]
icon

Není myslím třeba příliš rozebírat důvody, proč česká společnost patří mezi nejsekulárnější na světě. Toto bývá někdy zjednodušeně interpretováno jako "vysoký podíl ateistů v české společnosti" - já dávám přednost pojmu agnosticismus, který označuje spíše skepsi k jakýmkoliv absolutním pravdám vůbec, a může stejně dobře zahrnout i pochybnost o "materialistickém náboženství": samotná pochybnost, pokud není zneužita pouze k vnuknutí nové víry, která má nahradit tu starou, je sama o sobě jen velice obtížně politicky zneužitelná. Přehnaná paranoia je v moderní civilizaci klasifikovaná jako duševní choroba a minimálně od nástupu osvícenství je soustavně potlačována. Jak dosáhnout stavu "kultivované pochybnosti", která se nezvrhne v "paranoiu, která nemůže být vyvrácena - pouze potvrzena" - to by ovšem vydalo ne na jeden krátký článek, ale hned na celý filosoficko-existenciální thriller. Stručně bych to shrnul tak, že to není jen boží existence či neexistence, o které pochybuji: je to celý svět, o kterém pochybuji - a pochybuji nejen o nějakém konkrétním možném uspořádání, ve které někdo jiný věří - ale pochybuji o samotné možnosti určitých druhů poznání či racionalitě výroků v tomto směru. O čem nelze mluvit, o tom je třeba mlčet. Pochybuji - tedy jsem. Nicméně je to právě strach z této prázdnoty, který věřící zahání iracionální vírou - takže moje argumentace je zcela mimoběžná: víra a rozum jsou cesty, které se zcela míjí a nikde se neprotínají na křižovatce, na které by bylo možné svobodně se rozhodovat, kudy dál. Myšlení do značné míry formuje už sám jazyk, ve kterém přemýšlíme.

Odtud se dostáváme k problematice tzv. restitucí církevního majetku: jak se ukazuje, tak o restituce (ve smyslu "návrat před rok 1948") v drtivě většině případů vůbec nejde: jde spíše o návrat před reformy Josefa II a návrat do doby předosvícenské. Což se postmodernistovi, zvyklému na sžíravou kritiku osvícenského racionalismu, může možná zdát zajímavé - dokud mu někdo nepřipomene, že tato doba v české historii odpovídá pobělohorské "době temna", při jejíž případné "rehabilitaci" bychom měli postupovat extrémně opatrně. Existují odhady, že v důsledku emigrace a válečných hrůz poklesla populace českých zemí v této době na možná jen na čtvrtinu předválečných hodnot. My Češi jsme byli v podstatě první národ v Evropě, který přišel s myšlenkou reformace středověké katolické církve (husitské hnutí). A byli jsme také asi jediným národem (s diskutabilní vyjímkou Francie, kde byl ale pozdější vývoj natolik odlišný, že jakékoliv srovnání pokulhává), kde byly myšlenky reformace tak důsledně a násilně zašlapány do země. Rekatolizace v době po Bílé hoře byla podle všeho předobrazem všech pozdějších "normalizací" - a zapsala se do historické paměti národa nejspíš tak hluboko, že žádná další rekatolizace už nebude možná: my Češi jsme a zůstanem národem bezvěrců a spíše lze očekávat, že budeme postupně rozšiřovat portfolio toho, čemu všemu nevěříme: tedy např. nacionalismu, socialismu, "komunismu", "kapitalismu", "globálnímu volnému trhu", atd.

Není divu, že v této atmosféře podporuje navracení církevního majetku podle průzkumů podporuje jen asi třetina občanů, a to ještě spíš vlažně. Jedním z důvodů může být i to, že o žádné "navracení" nejde - jde o (velmi pozdní) pokus o odluku církve od státu, ke které v našich podmínkách ve skutečnosti nikdy pořádně nedošlo, ovšem parametry této odluky jsou přinejmenším podivné - a právě toho si všímá v kombinované roli Johanky z Arku a Dona Quijota spisovatelka Lenka Procházková. Vše je o to zajímavější, že jde o signatářku Charty 77, jejíž mravní kredit nelze zpochybnit nějakým zaškatulkováním mezi tradicionalistickou levici.

Cituji: Procházkové vadí, že stát chce vrátit církvím majetek, který jim nepatří, řekla ve čtvrtek novinářům. Církev podle ní lesy či polnosti nevlastnila, pouze je spravovala. Procházková uvedla, že pochybuje o legálnosti vrácení majetku. Vadí jí i skutečnost, že u zákona, který podobu restitucí řeší, chybí soupis nemovitostí, jež mají být vráceny.

Vše by snad šlo snad nějak zdůvodnit narovnáním křivd způsobených v době komunismu - kdyby zde nešlo o do očí bijící střet zájmů, probíhající v mimořádně vypjaté době. Globální ekonomická a finanční krize je využívána jako záminka pro rozsáhlé rozpočtové škrty, které se přímo dotýkají základních konceptů české občanské společnosti, které sahají hluboko do doby první republiky a jsou zakotvené v ústavě. Slibovat v této době velkorysé mnohamiliardové odškodné, jehož konkrétní právní forma navíc dost možná přepisuje posledních dvě stě let historie je tedy mimořádně kontroverzní a hraničí to s téměř jistou politickou sebevraždou: v tomto případě se ale je třeba ptát na skutečné motivy, jestliže zcela viditelně nejsou politické.

Zajímavé je i to, že tradiční bezvěrectví obyvatel české republiky je v podstatě "konzervativní ctností" - jsme většinou nevěřící, protože i naše rodiče a prarodiče nechodili do kostela a bezvěrectví je pro nás všechny tedy "tradiční hodnota" a politické strany (i pravicové) hlásící se ke konzervativismu se s tímto budou muset smířit, jinak ve volbách propadnou. Nespoléháme se na "boží spravedlnost" - ale svůj osud na tomto světě chceme řídit racionálně. Slepé opisování od sousedů se zcela jinou historií nemůže fungovat. Katolicismus je u nás podobně menšinové vyznání, jako například islám ve Francii či v Nizozemí. A pokud se chceme obracet dále do historie - tak proč jen do středověku? Proč ne ke Keltům? Oživení zájmu o katolickou církev v 90tých letech částečně souviselo s mravním kreditem disidentů, kteří připomínali křivdy spáchané v 50-tých letech, částečně šlo i o "pubertální vzdor" určité části mojí generace (tzv. "Husákových dětí") proti vlně bezduchého a bezvýchodného konzumního nihilismu 80-tých let, který v období pozdního socialismu naprosto převládal a ze kterého se lidé popravdě snažili utéci naprosto všemi směry: přes dekadentní subkultury až po kýčovité kutilství a ekologická hnutí. Ale přesto všechno většina společnosti u nás může hrdě říct: Well, I don't believe in Heaven, I don't believe in Hell.

Pokud se zamyslíme nad majetkovými aspekty existence církve, tak nejbližší metaforou, která nás musí napadnout, je korporace. Církev byla v Evropě skutečně první a dlouho i jedinou "právnickou osobou" - i v éře, kdy veškerý ostatní majetek mohly vlastnit (a dědit) pouze fyzické osoby. Z ekonomického hlediska církev už v hlubokém středověku fungovala jako "univerzální korporace". Z dnešního hlediska jde o nadnárodní korporaci s akciemi na doručitele - akcionáři ovšem zcela určitě nejsou věřící a vedení firmy sídlí v samostatném svrchovaném státě s mezinárodně právní subjektivitou (ekvivalent daňového ráje). Základní poskytovanou službou je psychoterapie - zejména ve vztahu k post-traumatickému stresovému syndromu souvisejícímu se sexem (či jeho absencí) a blízkostí smrti (v tomto případě jde spíše o pre-traumatický stresový syndrom).

Jisté je, že občanská republika, jejímž nadčasovým heslem je "Pravda vítězí", by určitě neměla přijímat mlhavé a zneužitelné zákony, které jsou zřejmě postavené na zkreslené, ne-li skutečně lživé interpretaci vztahu církve a státu v minulosti. Pokud výhrady Lenky Procházkové nevyslyší zákonodárci, tak bude zajímavé sledovat, jestli je vezme v úvahu např. Ústavní soud.

A nějaký návrh na alternativní podobu restitucí? Co takhle propůjčení majetku církvi do bezúplatného nájmu na dobu určitou (např. na příštích 50 let?) rámcově podmíněného nějakým konkrétním způsobem využití, apod.? Jaké jiné aktivity, než čistě podnikatelské až spekulativní, by toto mohlo omezit?


[Vypnout sloupcovou sazbu článku] pro browsery Firefox, Opera a Chrome [zpět na začátek sloupcové sazby]
CZK 2900242944/2010 (VS 1110) BTC 19rriLx8vR19wGefPaMhakqnCYNYwjLvxq
Podpořte autora článku nebo celou TečkuCZ [zobrazit možnosti]

Sdílet v síti [Twitter] [Google+] [Facebook] [Jagg.cz]
Formátovat pro tisk [bez komentářů] [s komentáři]
Krátká forma URL (adresy) [http://teckacz.cz/1110]
Všechny články [od autora xChaos] [v rubrice Globální vesnice] [nejnovější]

Hodnocení článku čtenáři [ + ] 6 [16x] [ - ]
Tip: Pro moderaci článků (kladné nebo záporné hodnocení) je nutné použít browser, který podporuje javascript a cookies.
Komentáře čtenářů [napsat vlastní]
Skrýt hodnocené nebo méně.


:) fikus (3439116d4c76ce65) 8. dubna 2012 ← komentářů 586 ← [47%] 82 [178x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [výstižné[x] blábol[x] logické[x]] ↻ 844
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18856]

jako radikalni ateista jak jsem s oblibou prevzal sebehodnoceni od richarda dawkinse, chrise hitchense apod. jsem proti rozsahu v jakem se ma vracet majetek cirkvi.
nejaky majetek bych jim asi vratil, prece jen o nejake historicke pamatky (kostely) se staraji,
maji nejake charitativni aktivity, tak z toho duvodu bych jim nejake nemovitosti dal, ale rozhodne
bych to neprehanel, kristus bych taky chudy jak kostelni mys :-)

:) xChaos 8. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [nepřesné[x] logické[x]] ↻ 675
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18857]

@fikus myslím, že nikdo nemá problém s majetkem, o který se církem hodlá starat. Dobře... zrovna katedrála sv. Víta je trochu i symbol české státnosti a pro nás zasvěcené paranoiky odkazuje i na slovanské pohanství ("Svantovít") - ale jinak s vracením kostelů určitě nikdo problém nemá.

Problém existuje myslím jednak s celkovou výší finančního odškodnění a jednak s tím majetkem, který církev obratem prodá. Protože věřících ubývá, tak asi bude ubývat i kostelů, které budou odsvěceny a jednoduše prodány, apod. ... nikdo nečeká, že by se to týkalo historických památek, ale přeci jen: nebylo by vhodnější (aspoň v některých případech) ten majetek prostě bezúplatně zapůjčit ke konkrétnímu účelu? Případně s předkupním právem po X letech, apod.? Jak říkám: jsem naprosto pro návrat před rok 1948... ale zaráží mi ten návrat i před Josefa II ...

fikus (3439116d4c76ce65) 8. dubna 2012 ← komentářů 586 ← [47%] 82 [178x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [agresivní[x]] ↻ 717 [Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 8. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [vtipné[x] blábol[x]] ↻ 654
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18859]

@fikus slovo "ateismus" je podle mě zbytečně konfrontační.. je to asi stejné, jako bych já mluvil o "papežencích".

já mám rád slova jako "agnosticismus" nebo "individuální spiritualita". víra i nevíra jsou intimní, osobní záležitost. církev je z definice spíš kolektivní instituce... jinak nejblíž k náboženskému prožitku u mě asi má, když poslouchám psytrance pod hvězdnou nocí někde uprostřed lesa...

:) nasty (6242ad0fc995a0be) 9. dubna 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [5x] [ - ] [znepokojivé[x] kvalitní[x] trefné[x]] ↻ 681
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18861]

původně jsem nechtěl tuhle firmu už komentovat, ale jen připomenu že po revoluci bylo tuším mezi kardinálem tomáškem a vládou "narovnání" dohodnuto. procházková onu úmluvu někde cituje. tvářit se že jednání po r. 1989 se nekonala, nebo že tomášek nebyl legitimní zástupce katolické církve je zajímavá premisa. ovšem i svrchovanost státu zaručená benitem mussolini (dodnes platná smlouva) je přinejmenším úsměvná :)
otázka je tedy jak se zeptat přímo pána boha jestli ty domy a pole pro své posluchače chce. možná by vyjednavači měli víc naslouchat hlasům... tak jako fundamentalisté a někteří prezidenti... třeba ho zaslechnou d^^b

ohledně nabývání majetků a jiných aktivit je dost zajímavé čtení "kriminale geschichte des christentums" od karlheinze deschnera, zatím 10 svazků, 5000 stran, myslím že už vycházejí i v angličtině. pán je velice pečlivý v uvádění zdrojů svého bádaní, a proto je téměř zcela izolován od (minimálně českých) médií.

:) fikus (3439116d4c76ce65) 9. dubna 2012 ← komentářů 586 ← [47%] 82 [178x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [hloupé[x] duplicitní[x] logické[x]] ↻ 822
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18862]

prave proto ze me hodne ovlivnili hitchens, dawkins tak se povazuji za radikalniho ateistu =
dokud neni dukaz, tak to neexistuje. ja si opravdu myslim, ze nabozenstvi je opium lidstva.
to ovsem neznamena, ze nedokazu byt tolerantni ke slabostem lidi tj. k vericim :-)
co mohou verici a neverici celkem pekne sdilet je myslim humanismus i kdyz ma kazdy jine pohnutky.

:) xChaos 9. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 713
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18864]

@fikus víceméně, v případě víry nejde o otázku dokazování existence: jde o otázku práce se strachem (jako jednou ze základních emocí) ve vztahu k např. žebříčku hodnot, vs. etických hodnot. já neříkám ani tak ani tak: asi to jde pojmout líp, ale zase už tolik původně dobře myšlených utopických pokusů se v průběhu historie zhroutilo, že "psychoterapeutický systém" křesťanů nehodlám zatracovat nebo vyvracet - ale ani propagovat či obhajovat, prostě jsem neutrální, a to myslím i z článku vyznělo.

Podle mě podstata kritiky restitucí od Lenky Procházkové spočívá v tom, že odhalila, že je to nejspíš zárodek nového tunelu a celé je to pojaté polo-legálně (chybějící seznam restituovaného majetku) až přímo podvodně.

:) nasty (6242ad0fc995a0be) 9. dubna 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 2 [4x] [ - ] [trefné[x] troll[x] pravdivé[x] nekompromisní[x]] ↻ 662
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18867]

@xChaos

souhlasím, chystaný převod nemá co do činění s vírou. voní sice kadidlem, ale má dekórum propadlého tunelu blanka. a samozřejmě, stejně jako celý kolotoč zastrašování, slibů, a podřízení nemá absolutně nic společného s tím justičně zavražděným filosofem. kdokoliv chce být dobrý člověk nepotřebuje sledovat něčí utrpení, i jako kdokoliv kdo chce být zlý, stane se jím ve jménu čehokoliv.
já myslím že by církve měly dostat úplně všechno o co požádají aby se jim pak líp kázalo o chudobě (krista), a s konečnou platností se v čr znemožnily. i když pochybuju jestli to jde ještě víc.

jenom poznámka k tomu že všem těm hlasatelům komun-katolic-kapitali-cokoli ismům nevěříme. možná to tak je, jenže je to fuk, protože v klíčových dobách jim češi věrně sloužili a sloužej! přizpůsobivost je eufemismus pro kolaboraci.

je to celé absurdní, trapné, smutné,
a hlavně věčné

:) xChaos 10. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 704 → 366
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18870]

S církevní restitucí jednoznačně nesouhlasí 69,4% respondentů (publikováno 10.1.2012)
→ [http://www.sanep.cz/pruzkumy/cirkevni-restituce-publikovano-10-1-2012/]
tagy #religion #czechrepublic #politics #economy #taxes

:) fikus (d4f53caa12e1641e) 10. dubna 2012 ← komentářů 586 ← [47%] 82 [178x]
[ + ] 2 [4x] [ - ] [inspirativní[x]] ↻ 836
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18871]

to by bylo neco, udelat demonstraci proti soucasnemu navrhu cirkevnich restituci.

:) xChaos 10. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [pravdivé[x]] ↻ 690
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18872]

@fikus je to rozhodně téma, které lidi spíše spojuje, než rozděluje.

:) marek (960105feaa0b38a8) 10. dubna 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
✔✔✔ [ + ] 4 [6x] [ - ] [pravdivé[x] moudré[x] výstižné[x] FAQ[x]] ↻ 917
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18877]

Tak především, sekulární společnost vůbec neznamená společnost ateistů, bezvěrců, agnosticiků, pochybovačů či materialistů. Sekulární společnost je taková, kde správa společnosti je "civilní" a je striktně oddělena od VŠECH vyznání, církví, náboženství a ideologií. Konkrétně Česká republika dle Listiny základních práv a svobod: "Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání... Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech." Takže sekulárními státy jsou např. Turecko, Sýrie, dříve Egypt, Lybie a Irák, přestože víra a náboženství tam jsou velice silné. A samozřejmě celá Evropa, Amerika, Rusko, i když např. o Polsku lze mít pochybnosti. Zjednodušeně, v sekulární společnosti může existovat libovolná církev, vyznání, ideologie, která nezpochybňuje principy daného státu, ale žádná církev nesmí být státem ve státě a přisvojovat si ani zasahovat do rozhodovací a výkonné moci.

Navracení majetku církvím v sekulárním státě je ryze politicko-ekonomická záležitost, nemající s vírou, náboženstvím či bezvěrectvím vůbec nic společného, dokonce ani se spravedlností ne. Žádný nezpochybnitelný nárok církví na majetek neexistuje, to, co se bude či nebude vracet je tedy výhradně záležitost našich politiků, vlád, politických stran a jejich voličů. Lidé jako Vlk či Duka o ničem nerozhodují, mohou maximálně lobovat. Takže ona diskuze o církevních restitucích probíhá každé volby a volič by si měl dobře zjistit, jaký jeho favorit k tomuto tématu zaujímá postoj a pak vyžadovat jeho dodržování.

:) volani.webnode.cz 10. dubna 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [důležité[x]] ↻ 669 → 348
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18879]

Nejde oddělit ideologie od státu!

"Nespoléháme se na "boží spravedlnost".
Můžu nespoléhat a přesto věřit že existuje univerzální spravedlnost a přesto o tom pochybovat (nějak tak to u mě asi bude..), s tím že ani pořádně nevím co to je ta spravedlnost.

"náboženské" skupiny jsou alternativou i k takovým věcem jako je společnost založená na penězích a na majetku, vytváří alternativní kulturu.

Kde jinde než například v budhistickém centru se pohromadě sejde nad společnou snahou a společnými hodnotami tolik různých lidí z různých společenských vrstev atd. a není to podmíněno placením vstupného či předložením dokladů?
Ano jistě - umělecké prostory, politické debaty, anarchistická centra, squaty..
zajímavé je v tomto ohledu například Falun Gong v Číně.

Osobně se v tom moc nevyznám nevím jaký majetek se komu vrací a k čemu a jak bude sloužit.
Tuším že nějaké pozemky se pořádně neví komu patří, jestli státu, církvy či tak.. mě vyhovuje i ten stav že se to neví a nepatří to nikomu a všem :D

Nevím proč je to tak důležité téma, podle mě by jsou důležitější věci.

Církve dřív plnili sociální služby které převzal stát a stát je teď plnit přestává a církve je plní nedostatečně.
Ale nechci církve redukovat na sociální služby.
A navíc když se mluví o církvích tak už mi to připadá jako vymezení.. Lepší by bylo asi říkat náboženské skupiny či spolky :)
nevím ale jak se liší náboženský spolek či skupina od sekty.
A ani proč sekta vyvolává tak negativní emoce a jiné termíny které mohou mít stejný obsah ne :) (to jen takový momentální mentální pochod..).

Na tenhel film už jsem tu propagandu už asi dělal co?: → [http://www.csfd.cz/film/8149-fararuv-konec/]

:) volani.webnode.cz 10. dubna 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zábavné[x]] ↻ 652 → 250
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18881]

@fikus
A kde máš důkaz že existuješ ty a nebo ten tvůj komentář?
Důkaz = poznání, otestování etc. věci jinými prostředky, ale důsledkem je pořád jen víra v existenci či neexistenci..
→ [http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFkaz_sporem]

Tadé něco zábavnější formou: → [http://youtu.be/DUCK9NCzgjs]

Líbil se mi výrok bůh téměř jistě neexistuje.
Problém je v tom co myslíme tím bohem.
Já ani nepochopil co je to bůh pro křesťana (navíc ještě řešit pro kterého).
Svatá trojice je pro mě nepochopitelná.. protože je v ní obsažen například i duch a tento termín jsem také doteď pořádně nepochopil a jaké má bůh otec artributy a kde se vzal jsem také nepobral :D

Můžná že já jsem bohem a nebo také bůh není. Každopádně když by byl, tak by byl, klidně ať je. Jen mě připadá hloupé se boha bát či mu dělat sluhu, ať už je či není :)

Jisté je jen to, že filosofie, náboženství a politika jsou opravdu věčná témata dá se o nich mluvit a psát tolik zajímavých věcí a namáhat si mozek, dává to záminku proč spolu vášnivě nesouhlasit a o čem spekulovat.. :)

:) fikus (d4f53caa12e1641e) 10. dubna 2012 ← komentářů 586 ← [47%] 82 [178x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [předvídatelné[x]] ↻ 816
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18882]

filozofovat o existenci boha je zajimave, ale tvrdit, ze tam nekde je buh (jakykoliv) je totez jako tvrdit, ze kolem
jupitera lita ve vesmiru mikroskopicky mala konvicka na caj, pravdepodobnost je nenulova, lec miniaturni
a dokud nebude dukaz tak je to bezpredmetne.

pokud nejaky buh/stvoritel/hybatel/velky matematik opravdu existuje, tak si nemyslim, ze by to mel
byt specialne zidovsky, krestansky, islamsky, sintoisticky buh, ktery me jednou potresta za mnoho proonanovanych dni.
takze je jedno zda se chovame jako by byl ci nebyl.

:) xChaos 10. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 723
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18883]

@marek no, víceméně... můj článek měl vyznět úplně stejně. chtěl jsem tam navázat úvahou, zda posílení ekonomické síly církví třeba potenciálně ohrozí sekulární charakter společnosti/státu... jenže v půlce článku mě to nějak přestalo bavit a publikoval jsem to tak, jak to bylo

:) fikus (3439116d4c76ce65) 10. dubna 2012 ← komentářů 586 ← [47%] 82 [178x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [pravdivé[x] nekompromisní[x]] ↻ 798
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18886]

to se myslim deje v USA, ze tak cirkve jsou ekonomicky silne a uz to narusuje
sekularni stat.

:) marek (960105feaa0b38a8) 10. dubna 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [výstižné[x] pravdivé[x] nedomyšlené[x]] ↻ 667
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18887]

@volani.webnode.cz

"Nejde oddělit ideologie od státu!"

Přesně tohle vyznávají muslimové, neuznávají sekulární stát a mají právo šaria. Nemusíme ani chodit k muslimům, ani zkoumat dávnou historii křesťanství, model zřízení, kdy ideologie byla pevně spjata se státem jsme tu měli do roku 1989.

:) xChaos 10. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [výstižné[x]] ↻ 670
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18888]

@marek tak v podstatě k tomuto jsem se chtěl dobrat: že od ekonomicky silnějších církví se dá očekávat větší tlak na přizpůsobení obecně závazných pravidel preferencím věřících ...

v podstatě tedy ty restituce mají několik sporných rovin: jedna je, jestli jsou vůbec oprávněné, jestli ten rozsah nesměřuje někam daleko před rok 1948. a druhá rovina je, co potom můžeme od ekonomicky silných hráčů očekávat na poli propagandy

:) volani.webnode.cz 10. dubna 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 661
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18889]

@marek
Podle mě není ideologie oddělená od státu ani u nás.
Ideologie naší společnosti byla tvořena různě, a ovlivnilo jí například křesťanství a stát převzal částečně roli křesťanských církví..
Vezměme si jen věci které souvisí se státem a jazykem..
Když se koukneš na FL věka tak v každé větě zazní 5x bůh.
Když se koukneš na výuku ve škole a na rozmístění lavic a na to jak vypadá křesťanský kostel..
To jsou jen drobné příklady.
Netvrdím že dnešní ideologie je tvořena církví natož křesťanskou, ale je tvořena "konzumním" způsobem života, reklamou a nevím čím vším a ani jak to všechno pojmenovat.. to co člověk považuje za normální příliš neřeší..
Nedokážu posoudit co je lepší nebo horší jestli ta "naše" ideologie a nebo ta "muslimská", ale myslím že ta naše je také hodně zkurvená a ani nedokážu dohlédnout na to jak (na to by možná stačilo číst Kellery a další podobné autory :D).

Problém toho co tu bylo do roku 89 bylo to že ta ideologie prohrála studenou válku a sama to vzdala (že ta ideologie byla sama rozporuplná a nedůvěryhodná by k rozpadu asi nestačilo, protože by vydržela dokud by neztratila moc to jest, dokud by lidé byly poslušní a konformní..).

:) volani.webnode.cz 10. dubna 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [výstižné[x] nedomyšlené[x]] ↻ 670 → 364
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18890]

@xChaos:18888 ... [celkem 1430 znaků] [zobrazit]

:) marek (960105feaa0b38a8) 11. dubna 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [provokativní[x] nepřesné[x]] ↻ 690 → 348
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18892]

@volani.webnode.cz

Co je lepší či horší je nekonečná debata, a asi nikdo v ní nemá úplné jasno. Nicméně vynález sekularity (a připomínám, že nejde o symboly, ale o správu a řízení) se ukázal jako velice pragmatický, prospěšný a efektivní.

Po celý středověk probíhal střet mezi křesťanstvím a islámem, a po celou dobu si byla tyto dvě náboženství rovnocennými partnery, možná by se dalo i říci, že islám byl tehdy modernější, pokrokovější, tolerantnější a otevřenější. Křesťanský svět začal mít výrazně navrch teprve tehdy, kdy vyhnal náboženství z veřejného prostoru a vykázal ho do soukromí, kostelů a svatostánků. Což mělo za následek obrovský rozvoj vědy, techniky, technologií a s tím související nárůst efektivity a průmyslovou revoluci. Tohle se zpožděním pochopil i Mustafa Kemal Atatürk → [http://cs.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk] a udělal z Turecka nejmodernější a nejrozvinutější islámský stát.

Tohle pochopili i soudruzi v roce 1989.

:) xChaos 11. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [provokativní[x] troll[x]] ↻ 632
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18893]

@volani.webnode.cz jenže to, co reálně hrozí je to, že církev (zejména katolická) začne mít daleko větší vliv na to, kolik peněz ti dá bankomat.

:) xChaos 11. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 709
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18896]

@volani.webnode.cz popravdě, zas tak strašně zkurvené mi to nepřijde - spíš ty ses zasekl v nějakém postavení ve společnosti, ze kterého se ti to jeví totálně zkurvené.

konzumní životní styl dokonce ani není oficiální státní ideologií - je to něco, co si děláme sami, protože jsme se stali otroky úspor z rozsahu - a nejen dnešní "lifestylové alternativy", ale i různé dobře myšlené alternativy minulosti (všichni ti drobní zahrádkáři a chataři) soustavně selhávají při hledání cesty z tohoto otroctví: není to jen o to, že by nám to vnucovala reklama, proti té se přece všichni hrozně rádi vymezujeme: je to spíš o ustrnutí ve stereotypu - o tom, že pro dospělého člověkna nad 30 let je nejjednodušší dělat cokoliv, co dělal včera - a naopak strašně těžké přijít s nějakou vlastní iniciativou směrem ke změně.

:) xkomczax 11. dubna 2012 ← komentářů 354 ← [50%] 190 [382x]
[ + ] 2 [4x] [ - ] [informativní[x] zajímavé[x] nekompletní[x] výstižné[x]] ↻ 671
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18898]

@marek Ono ranný islám, respektive státy, ve kterém byl většinově vyznáván, byly relativně dost sekularizované. Pak se to zvrhlo s nástupem Al-Ghazzálího a jeho odmítavým postojem k filozofii a následně (respektive, pár set let později, někdy v 18. století) s nástupem wahhábismu.

Zajímavé také je, že největších filozofických i jiných pokroků bylo dosahováno v té době nejvíce sekularizovaných institucích - nemocnicích.

PS: bacha na zbožšťování Atatürka - on to žádný svaťoušek nebyl ;-)

:) marek (960105feaa0b38a8) 11. dubna 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [důležité[x] nekompromisní[x]] ↻ 689
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18918]

@xkomczax

"bacha na zbožšťování Atatürka - on to žádný svaťoušek nebyl"

Samozřejmě, že nebyl. Byl to tvrdý, nemilosrdný, krvavý, z pohledu dnešního Evropana naprosto nepřijatelný diktátor. Ale ve srovnání s čím/kým? Domnívám se, že Turecko za něj bylo lepší zemí než Turecko před ním. Stejně tak bych kontroverzně řekl, že Lybie za Kaddáfího byla nesrovnatelně lepší zemí než před ním a po něm. To samé Egypt-Mubarak, Syrie-al-Asad.

To, že největších pokroků je dosahováno právě v nejvíce sekularizovaných prostředích je hlavní přínos sekularizace. Ona totiž umožňuje, ba přímo zajišťuje možnost konfrontace různých názorů a pohledů na svět z různých světových stran bez krveprolití a vyhlazení oponentů. Ostatně hlavní dědictví antiky je právě ono dědictví sekularizované společnosti.

Je dost dobře možné, že křesťanským církvím se současný stav moc nelíbí a závidí islámským duchovním jejich vliv a moc.

:) xChaos 11. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [předvídatelné[x]] ↻ 657
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18919]

@marek tak s tou Sýrií to myslím fakt už trochu přehání... i když vezmeš zprávy z médií s rezervou, tak je pořád celkem jisté, že jsou to tam pěkná jatka, v těchto dnech ...

:) nasty (0f14c720bf25e046) 11. dubna 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [důležité[x]] ↻ 702
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18921]

@marek

navstivils alespon jednu z tech zemi ktere jmenujes? cetl sis neco z kaddafiho zelene knihy?

nenahradila nahodou kategorii "cirkev" kategorie "revolucni hnuti", "strana", "volny trh", "globalni trh"?

proc nezminujes vladce nam historicky mnohem blizsi, sekularizovaneho sovetskeho svazu, kteri katapultovali rusko ze stredoveku do modernity behem dvou generaci? protoze o tech mrtvych ze sssr vime vic nez o tech z afriky? takova selektivnost je ideologicka

sekularizace je uz historicky termin ktery se vztahuje k dobe a situaci, ktera je pryc.

globalizace tyhle kategorie zneplatnila a splachla. i ta konzervativni inkvizice se prejmenovala na urad dohledu nad virou, nebo tak nejak. zatimco se tu projevujeme vatikan obchoduje na burze.

je treba to pochopit a zorientovat se, jinak bude tahle diskuse ciste historicka.

:) fikus (3439116d4c76ce65) 11. dubna 2012 ← komentářů 586 ← [47%] 82 [178x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [provokativní[x]] ↻ 796
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18922]

napriklad ja si myslim, ze "protosocialisticky" (termin podle Josefa Hellera) rezim pred '89
byl furt lepsi nez (jakykoliv) nabozensky rezim.

:) volani.webnode.cz 11. dubna 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [výstižné[x] nepřesné[x]] ↻ 673
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18925]

@fikus
Nejsem si jist, jestli minulí režim nebyl také náboženský a nechtěl potlačit/zakázat konkurenci.. :)
Cožpak od svých oveček nepožadoval víru v budování socialismu a lepší zítřky? Neuctíval pracovité ruce, pokrok, dělníky, soustruhy a další podivné věci které dnes ani nevím co znamenají (kolchozy a další prapodivná slova..).
Jeden ze základních parametrů boha je obvykle nesmrtelnost (se sovětským svazem navždy a nikdy jinak).
Je srandovní že o tom toho vím tak hrozně málo o hrozně věcech toho vím hrozně málo.
Já si "komunismus" socialistickou lidovou republiku či jak to nazývat.. nepamatuji.
Dříve jsme znal heslo proletáři všech zemí polibte si prdel (to mi bylo 12 let) a až po hodně letech jsem se dozvěděl že bylo nějaké heslo proletáři všech zemí spojte se a cože to vlastně ti proletáři asi jakože jsou nebo měli být..

:) xChaos 11. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] ↻ 699
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18926]

@fikus myslím, že kdyby ses trochu rozhlédl, tak kromě španělské inkvizice v historii najdeš i pár velmi osvícených teokracií... ona totiž definice náboženství je hodně mlhavá, a může znamenat jak "propagandu vládnoucí vrstvy" tak i "systém šíření gramotnosti a vzdělanosti". S tím druhým bývá často spojena schopnost politického jednání místo mocenského střetu, kompromisu místo konfliktu, apod.

:) volani.webnode.cz 11. dubna 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [výstižné[x] offtopic[x]] ↻ 648
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18929]

@xChaos
A není gramotnost a vzdělanost také spojena s propagandou vládnoucí vrstvy?
Když jsem viděl školu ve filmu pod sluncem tma (rozvojová pomoc ČR v africe) v podobě koloniální křesťanské tradice tak mě to připomenulo to co mě samotnému vadilo na naší škole (velké množství žáků, uniformy, lavice, učitel jako mocenská autorita, vynucování poslušnosti)..
Když někdy zajdu do kostela a vidím tam ty jejich lavice tak si hned vybavím školu :D

:) xChaos 12. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 655
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18931]

@volani.webnode.cz tohle je hrozně složité. víceméně, z kostelu může (teoreticky) každý kdykoliv svobodně odejít - tím se to liší od školy s povinnou docházkou.

každé uspořádání kolektivní indoktrinace dodržující jednotu místa, času a děje bude v něčem připomínat školu/kostel - to je víceméně "fyzikálně dané" uspořádáním lidských smyslů - nic lepšího prostě nevymyslíš. i když sebevíc propaguju individualismus, tak tím mám na mysli akorát "ne tak často", "ne nedobrovolně", apod. - ale pořád jde o svobodné jedince, sdílející jazyk, kulturu, prostě nějaký základní imprint kolektivní reality. to pořád vede "k něčemu jako škola".

:) marek (960105feaa0b38a8) 12. dubna 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [offtopic[x] důležité[x]] ↻ 644
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18974]

@xChaos

Jatka v Sýrii...

A zajímají někoho jatka v Lybii? Během akce NATO umřelo dle odhadů 10-20 tisíc lidí, o jatkách po zabití Kaddáfího naše nestranná demokratická media raději nehovoří. V Iráku od začátku Operace Irácká svoboda bylo zabito přes milion lidí.

:) marek (960105feaa0b38a8) 12. dubna 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [offtopic[x] chytré[x]] ↻ 671
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18975]

@nasty:18921 ... [celkem 1103 znaků] [zobrazit]

:) nasty (bd3206117fa10857) 13. dubna 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [offtopic[x] trefné[x] dlouhé[x]] ↻ 677
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18976]

@marek ... [celkem 2188 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 13. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x] offtopic[x]] ↻ 664
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18977]

No, jste sice offtopic, ale nechápu, proč se vy dva hádáte: pro jednoho byla Kaddáfího Libye pokroková sekulární společnost, pro druhého tam vzdušný zásah NATO (a nikoliv Kaddáfí) způsobil jatka. ... [celkem 1122 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 13. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [offtopic[x] provokativní[x]] ↻ 760 → 365
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/18978]

V Indii je stíhán za blasfemii muž, který dokázal přirozenou příčinu místního "zázraku"
→ [http://yro.slashdot.org/story/12/04/12/2332239/indian-man-charged-with-blasphemy-for-exposing-miracle]
Připadá vám, že pouze "fundamentalistické" náboženské diktatury se dopouštějí v tomto směru excesů? Ale kdepak: náš ropný spojenec Kuvajt vám milerád uloží trest smrti za urážku Proroka či Boha.
tagy #religion #freedom #blasphemy #india #kuwait

:) xChaos 14. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 738
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19048]

@marek Ještě jsem nad tím zamyslel, a jakkoliv souhlasím, musím na to stručně navázat:

Uvědomuješ si vůbec, jak odvážná je myšlenka, že lidé, kteří věří různým věcem - a nejen to, často o nich i otevřeně mluví na veřejnosti - jsou si navzájem rovnocenní, mají stejná práva, stejné povinnosti, řídí se stejnými zákony, apod.? Ne nahodou byla tolerance vynalezena nejdříve ve společnostech, kde ani všichni nemluvili stejným jazykem ... on jazyk peněz/čísel je sice krutý, ale překvapivě v něm nejde vyjádřit takové pojmy, jako "Bůh", "spravedlnost", apod. (resp. ta spravedlnost v něm vyjádřit lze - např. pokud se k vám dostane číselná informace o z vašeho subjektivního úhlu nepřiměřeném zisku :-)

Odtud přiznání stejných práv lidem s odlišným přesvědčením je pochopitelně už jen krůček k přiznáním práv zvířatům - konkrétně šimpanzům, jak se toho dožaduje právě ten Richard #Dawkins ... a ne náhodou se "chytří rasisté" v poslední době přeorientovávají z otevřeného "genetického" rasismus spíše ke snaze např. předvést Romy jako příklad "občanů, přesvědčených o svém automatickém nároku na bezpracnou existenci" (což v podstatě je i můj názor - víceméně, lidé mají už za svoje samotné vyjádřování konsensu s uspořádáním společnosti nárok na základní bezpracnou existenci - pouze nemají automatický nárok podřídit moje individuální preference svým kolektivním potřebám...)

tagy #money #relegion #freedom

:) xChaos 16. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 688
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19140]

BTW, když dáte na Googlu hledat řetězec "církevní restituce", tak jsem na první stránce :-) (aneb nechcete si u mě někdo objednat SEO konzultaci? :-)

:) demhiglace (350549f817065d98) 16. dubna 2012 ← komentářů 27 ← [0%] 0 [36x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [offtopic[x] fascinující[x]] ↻ 708 → 236
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19141]

→ [https://www.google.cz/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=kvalitn%C3%AD+hloup%C3%A9]

:) xChaos 16. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 674 → 390
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19142]

@demhiglace myslím, že výsledky Googlu příliš ovlivňuje, kdo má koho v přátelích. Před → [http://goosh.org] to není ani v prvních 50 výsledcích. zatímco ty "církevní restituce" jsou tam pořád na 24. místě ...

:) xChaos 17. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 651
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19143]

@xChaos .. teda "přes", ne "před"

:) volani.webnode.cz 17. dubna 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [offtopic[x] vtipné[x]] ↻ 691
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19148]

@xChaos
Já to tam tedy nevidím.
Ale já jsem na první stránce ve vyhledávači když napíšeš dogooglu demokracie :)
Pravda, doménu jsme zdědil :P

:) xChaos 17. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 663 → 1
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19152]

@volani.webnode.cz:19148 skutečně jsi si jistý? :-) a zkoušel si http://www.vanillaresults.com/ ? ... [celkem 1292 znaků] [zobrazit]

volani.webnode.cz 17. dubna 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 667 [Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 18. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 705
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19159]

@volani.webnode.cz:19158 víceméně - pro mě taky bylo velké překvapení, že Google cílí výsledky podle různých indicií, i když uživatelé formálně přihlášení nejsou. dost mi to vyděsilo, a popravdě - o *tomhle* budu muset napsat článek... ... [celkem 728 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 18. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 659 → 526
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19173]

Podporujte svojí lokální čarodějnici - Evropa potřebuje zrovnoprávnění pohanství!
→ [http://www.telegraph.co.uk/news/religion/9206178/Its-beyond-belief-to-teach-witchcraft.html]
(článek tedy vyznívá přesně opačně, ale to nic nemění na tom, že já umírněný druidismus podporuju)
tagy #religion #pagan #ireland

:) xChaos 18. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 733 → 397
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19190]

Naučte se být pohanem. Kde? Ve škole…
→ [http://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/naucte-se-byt-pohanem-kde-ve-skole/]
tagy #religion #pagan #cornwall (je to v podstatě český překlad toho předchozího, což byl navíc kritický článek)

:) xChaos 19. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 671 → 351
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19196]

Poslední pokušení Krista v postmoderním nátěru 21. století/Habemus Papam je dovedně maskováno coby odlehčená komedie
→ [http://www.csfd.cz/film/279007-mame-papeze/]
Habemus Papam je dovedně maskováno coby odlehčená komedie a dokonce až fraška (tolik typická pro tvorbu levicových italských umělců), v níž kardinálové při konkláve hrají volejbal a papež nutně potřebuje sezení s psychoanalytikem - jak už to ve fraškách bývá, paradoxně právě bezvěrcem. Smysl celého snímku je ale někde docela jinde.

Můj komentář: není to až tak komedie, jak by se mohlo zdát. Několik měsíců deprese (či o co vlastně šlo) jsem si prožil, a papežovy pocity v tomto filmy plně chápu.

:) volani.webnode.cz 19. dubna 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 760
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19208]

@xChaos
A kde se to dá stáhnout?

:) xChaos 19. dubna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 789 → 391
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19213]

@volani.webnode.cz já to normálně stáhl přes #PirateBay (i když už musíš mít #Bittorrent klienta s podporou URL protokolu/formátu #magnet ) a tituky byly z → [http://www.opensubtitles.org] - vše bez problémů, jen byl trochu voser ty .mkv soubory unrarovat (to už dnes není zcela běžné)

:) phil 26. dubna 2012 ← komentářů 28 ← [60%] 21 [35x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [trefné[x] pravdivé[x]] ↻ 737
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/19431]

Tohle je velmi trefne napsano:

"Základní poskytovanou službou je psychoterapie - zejména ve vztahu k post-traumatickému stresovému syndromu souvisejícímu se sexem (či jeho absencí) a blízkostí smrti (v tomto případě jde spíše o pre-traumatický stresový syndrom)."

:-)))

:) Mirjam (73a301acf2e5a8c4) 5. července 2012
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 896
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/20598]

Tak především církve by se restitucemi zvlášť neobohatily a občané by tím také příliš nezískali. Restituce činí pouhé necelé promile (!) státního rozpočtu, a tak v celkovém obraze by to nebylo vůbec citelné. Pro církve to bude zátěž - finanční, ale i... [celkem 1448 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 5. července 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 779
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/20599]

@Mirjam:20598 Pozor - nejsem ateista, jsem agnostik. O historii křesťanství snad něco málo přeci jen tuším. ... [celkem 1442 znaků] [zobrazit]

:) santiago (50286e30987fa501) 5. července 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 595
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/20601]

Zaprve, planovana restituce rozhodne neni promile statniho rozpoctu, pri rozsahu cca 100 mld je to cca 10 % statniho rozpoctu (radove, odchylka +/- 0.5). Akorat to nebude splaceno najednou, ale formou zadluzeni statu u cirkvi.

Zadruhe, odluka statu a cirkvi s restitucema vubec nesouvisi. K te by mohlo dojit zcela nezavisle, stacilo by vladu a parlament s trochou politicke odvahy. Sakralni majetek (kostely ...) uz cirkve vlastni od vyctovych restituci z porevolucnich let, jejich opravy se casto financuji castecne z verejnych rozpoctu formou dotaci a mzdy duchovnich by se platily z clenskych prispevku, jako u jakehokoliv jineho obcanskeho sdruzeni.

Naopak, navrhovana forma restituce v podstate zakonzervuje soucasny stav, kdy stat plati prispevky, akorat ze ty prispevky formalne budou povazovany za splatky restitucniho dluhu. Coz uz nasledujici vlady/parlamenty, narozdil od stavajiciho stavu, nebudou moci zmenit.

:) xChaos 2. srpna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 751 → 408
[Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti] → [/-/21097]

Atheists More Motivated by Compassion than the Faithful
→ [http://www.livescience.com/20005-atheists-motivated-compassion.html]
#livescience #religion #compassion #atheism
 

Zobrazeno 57 komentářů z 57 nalezených (zpracování trvalo 0.81 sekund).

Pozor, vložením komentáře souhlasíte s pravidly hry TečkyCZ! [zobrazit pravidla] →
Ochrana proti spambotům - tři-krát-tři je ... ? (napište číslicí - nemělo by byt potřeba při zapnutém JavaScriptu)
Sociální síť (přihlaste se předem, 1. řádek<=105 znaků=status, zbytek=odkaz)
Offtopic resolver (týká se odpověď původního tématu, nebo patří jinam?)
Přezdívka (povinně) - nepoužívejte speciální znaky, mezery=podtržítka
E-mail (volitelně) - zobrazí se ikonka → [Gravatar] nebo → [Libravatar]

 Nelze použít HTML [zobrazit mikrosyntax] →

Nápověda: ve vlastním zájmu uvádějte u komentářů pouze funkční a dostupnou e-mailovou adresu. Přezdívku, která je jednou spojená s konkrétní e-mailovou adresou, už nyní nelze bez zásahu administrátora serveru spojit s jinou adresou. Uvedením neplatné e-mailové adresy si v budoucnu znemožníte upload ikonky i možnost použít některé další chystané neanonymní funkce vázané na uvedení platné e-mailové adresy.


Církevní restituce vs. sekulární charakter české společnosti [Začátek článku] [Začátek komentářů]
TečkaCZ [Nejnovější články] [Nejnovější komentáře] [Aktuální debaty] [Zeď vzkazů] [Zeď odkazů]
Tiskové zprávy a otevřené dopisy přebíráme z nejrůznějších informačních kanálů (bez výslovného souhlasu autorů)
Licenční práva k použitým obrázkům a grafickým motivům nejsou definována (přebírejte pouze texty bez obrázků)
Texty článků i komentáře bez uvedení copyrightu jsou chráněny GNU Free Documentation License
Publikační systém TečkyCZ vyvíjejí Arachne Aerospace, webhosting sponzorují SPOJE.NET
Založeno na Quzo engine, (G)1999-2002 David Čermák, (G)2002-2013 Michael Polák
Seznam aktuálních článků na TečceCZ je dostupný také ve formátu RSS (XML)
Můžete také sledovat TečkuCZ na Google+ nebo Twitter feed TečkyCZ
Články přebírá i rubrika Věda a výzkum na serveru Právě dnes
TečkaCZ občas prochází testy XHTML a CSS2 validity
SPOJE.NET Arachne Labs
       TečkaCZ
 •  
 • Čtení komentářů →
 • Psaní komentářů →
 • Debaty →
 • Články →
 • Tagy →
 • Ročníky →
 • Rubriky →
 • RSS kanály →
 • Vzhled →
 • Ostatní →
 •  
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 •